[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ประวัติกศน.ตำบล..

 

เดิม ศรช.บางแขม ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนวัดบางแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกและอาคารเรียนไม่เอื้ออำนวยกับการเรียนการสอนจึงย้าย มาตั้งอยู่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม(เก่า)  หมู่ที่ 10  ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม โดย ศรช.บางแขม ได้รับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขมและประชาชนตำบลบางแขม

          ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางแขม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายวิริทธิพล  ดวงเงิน  ได้ใช้สถานที่ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม(เก่า) หมู่ที่ 10 ตำบลบางแขม เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาทุกระดับโดยมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการใช้สื่ออีเล็คโทรนิคส์ การสอนเสริม การทัศนศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ทั้งของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม และเครือข่ายที่ขอความร่วมมือมา เพื่อแสดงถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์งานของการศึกษานอกระบบให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลที่ผ่านไปมา 
เข้าชม : 1683
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
  

โทรสาร 034-306191 , 062-8630863  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี