[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ประถมศึกษา

          พค11001  วิชาคณิตศาสตร์

              อช11001  วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

          อช11002  วิชาทักษะการประกอบอาชีพ

          
อช11003  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน


         อช02009 สมุนไพรป้องกันและการกำจัดศรัตรูพืช

มัธยมศึกษาตอนต้น

        พค21001  วิชาคณิตศาสตร์

          อช21001  วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 

          อช21002  วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ

          
อช21003  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

          พค22002  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

           สค22016  วิชาการเงินเพื่อชีวิต 2
 
          อช02009 สมุนไพรป้องกันและการกำจัดศรัตรูพืช

มัธยมศึกษาตอนปลาย

         พค31001  วิชาคณิตศาสตร์

        พค32004   ลำดับอนุกรม

        พค 32005 ความน่าจะเป็น

         อช02018  วิชาการขายและการตลาด

         พต31001  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

         สค31001  วิชาสังคมศึกษา

        สค31003  การพัฒนา สังคม ชุมชน

               อช31001  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ

            อช31002  วิชาทักษะการขยายอาชีพ

         อช31003  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

         ทร02006  โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

         อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

        อช02009  สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

         อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์

         ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง


         
   

 เข้าชม : 820
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000
  

โทรสาร 034-306191 , 062-8630863  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี