เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กศน.อำเภอเมืองนครปฐมจัดกิจกรรมโโครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม ณ ค่ายอู่ทองสักทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 โดยมีนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 112 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

เข้าชม : 476


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 12 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563