เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม จึงจัด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีตและได้รับความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสงคราม 9 ทัพ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐานที่หลากหลาย และเกิดจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทยและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  โดย กศน.อำเภอเมืองนครปฐม นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครปฐม (ทหารกองประจำการ กรมการสัตว์ทหารบก) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ อุทานประวัดศาสตร์สงคราม  9 ทัพ ในวันที 1 กุมภาพันธ์  2563


 


เข้าชม : 446


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 12 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563