เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้ให้กับนักเรียนให้มีความรู้ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้  โดยนำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 251 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการอัมพวา ชัยวัฒนานุรักษ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


เข้าชม : 446


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนประวัติศาสตร์ไทย สงคราม 9 ทัพ 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 12 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563