เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเสริมการเรียนรู้ กศน.ตำบลธรรมศาลา

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 วันที่. 25 มกราคม 2563. เวลา 9.00-15.00น. สถานที่ กศน.ตำบลธรรมศาลา. โดยมี นางสาวจมาพร. แก้วพันเดิม วิทยากร ให้ความรู้ ผู้เข้าร่วม จำนวน 23 คน. ชาย 12 คน หญิง 11 คน

เข้าชม : 397


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเสริมการเรียนรู้ กศน.ตำบลธรรมศาลา 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 12 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563