เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


นำนักศึกษา กศน.ตำบลธรรมศาลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์. วันที่. 1. กุมภาพันธ์ 2563 เข้าชม : 402


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเสริมการเรียนรู้ กศน.ตำบลธรรมศาลา 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 12 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563