เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 16 ธันวาคม  2562  กศน.ตำบลมาบแค.เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน   ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย - นาเฮียใช้ ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี   ศึกษาดูงานกระบวนการและขั้นตอนในการทำนา พร้อมทำกิจกรรมนั่งรถชมวิวชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่น  และร่วมทำขนมไข่ปลา  

          


เข้าชม : 449


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการร่วมพลังสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสานสายใยชุมชนด้วยบาสโลป 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน 13 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563