เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


       

21  ธันวาคม  2562  กศน.ตำบลมาบแค  จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร  ณ กศน.ตำบลมาบแค  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จาก สถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร  และการใช้สัญญาณมือ  การติดต่องานจราจร
เข้าชม : 402


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการร่วมพลังสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสานสายใยชุมชนด้วยบาสโลป 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน 13 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563