เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการร่วมพลังสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสานสายใยชุมชนด้วยบาสโลป

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


         

30  มกราคม  2563  กศน.ตำบลมาบแค  จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการร่วมพลังสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสานสายใยชุมชนด้วยบาสโลป  ณ  เทศบาลตำบลมาบแค  โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลมาบแคเข้าร่วมโครงการ  และได้รับความอนุเคราะห์จากนางสงบ  บุญคุ้ม  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป  และการประดิษฐ์เครื่องมือการออกกำลังกายอย่างง่ายแก่ผุ้เข้าร่วมโครงการ

เข้าชม : 410


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการร่วมพลังสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสานสายใยชุมชนด้วยบาสโลป 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายเยาวชนวัยใส ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน 13 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563