[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


ประวัติ
     ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐมประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2496 เป็นอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 619 ถนนซ้ายพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาห้องสมุดฯ ได้ย้ายมาก่อตั้ง ณ เลขที่ 3 ถนนหน้าพระ เป็นอาคารเอกเทศ รูปแบบเรือนไม้ยกพื้นขนาดกลาง พื้นที่ 3,152 ตรม. โดยสังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา ต่อมาใน พ.ศ.2526ได้ก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่เดิมขนาดกว้าง     38 × 44 ม.(1,672 ตรม.) ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,219,00 บาท ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารห้องสมุดขนาด 12 × 24 ม. ใน(288 ตรม) สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันคือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

 
         ห้องสมุดฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่อง ได้แก่การก่อสร้างรั้วรอบห้องสมุด การปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย การทำถนนเข้าห้องสมุด ที่จอดรถ และสวนไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น จนถึงปัจจุบันนี้ห้องสมุดฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

 
          พ.ศ.2530 ได้รับมอบบัตรเกียรติคุณ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุด

 
          พ.ศ.2531 ได้รับมอบบัตรเกียรติคุณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนด้านการจัดระบบห้องสมุดประชาชนได้ดีเด่นในภาคกลาง

 
          พ.ศ.2536 ได้รับโล่ชนะการประกวดระบบห้องสมุดประชาชนดีเด่นระดับภาคกลาง จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

 
          พ.ศ.2540 ได้รับมอบบัตรเกียรติคุณ ด้านการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นระดับภาค จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง

 
      พ.ศ.2541 ได้รับมอบบัตรเกียรติบัตร ด้านการพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นอันดับ 2 ในระดับภาคจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน

 
       พ.ศ.2546 ได้รับโล่เกียรติคุณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน    

 
      พ.ศ.2547 ได้รับเกียรติคุณบัตร จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาห้องประชาชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากกระทรวงศึกษาธิการ
       พ.ศ.2555  ได้รับรางวัลที่ 2 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดดีเด่นของภาคกลาง
          จากการพัฒนาห้องสมุดในปี 2541 ทำให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2ชุด
เพื่อใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดและให้บริการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการและได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2541 เป็นต้นมาและเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ         
 
           ใน พ.ศ.2542 สำนักอัยการจังหวัดนครปฐมขอใช้พื้นที่ห้องสมุดประมาณ 76 ตรม. เพื่อสร้างอาคาร ทำให้ห้องสมุดมีพื้นที่น้อยลง คงเหลือ 36 × 38 ม. (1,368 ตรม.) 
 
         พ.ศ.2547 สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วยเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนการบริการให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
          พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ได้ปรับปรุงห้องสมุดในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต เช่น จัดสถานที่ภายในให้สดใส สวยงามมากยิ่งขึ้นและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  
 
       พ.ศ.2553  ห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ได้รับชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งจะทำให้ห้องสมุดสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 11 เครื่อง  และได้รับงบประมาณ จำนวน 450,000 บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 2,000  รายการ
          พ.ศ. 2555  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณภายนอก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ ปรับปรุงพื้นที่จัดกิจกรรมภายนอกให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อสร้างบรรยาการการอ่าน และเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือให้เพียงพอเข้าชม : 471
 
 
กศน.ตำบลดอนยายหอม
 หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรสาร 087-1053779 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี