เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


กศน.ตำบลนครปฐมนำประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านราช เพชรบุรี  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม : 424


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเสริมการเรียนรู้ 12 / ก.พ. / 2563
      โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 12 / ก.พ. / 2563
      สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 26 / ม.ค. / 2563