เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลสามควายเผือก กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กศน.ตำบลสามควายเผือก จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้การลดใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : 587


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 13 / ก.พ. / 2563
      กศน.ตำบลสามควายเผือก กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 12 / ก.พ. / 2563
      กศน.ตำบลสามควายเผือกจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำน้ำพริกประเภทต่าง ๆ 21 / เม.ย. / 2560
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 21 / เม.ย. / 2560
      เกษตรพอเพียงอย่างเพียงพอ 28 / ก.ค. / 2558