เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กศน.ตำบลสามควายเผือก ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
     


เข้าชม : 698


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 13 / ก.พ. / 2563
      กศน.ตำบลสามควายเผือก กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 12 / ก.พ. / 2563
      กศน.ตำบลสามควายเผือกจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชา การทำน้ำพริกประเภทต่าง ๆ 21 / เม.ย. / 2560
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 21 / เม.ย. / 2560
      เกษตรพอเพียงอย่างเพียงพอ 28 / ก.ค. / 2558