เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมในตำบล

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กศน.ตำบลหนองดินแดง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิดโครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม : 550


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      ตารางสอบปลายภาค 2/2562 2 / มี.ค. / 2563
      กิจกรรมในตำบล 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมในตำบล 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมในอำเภอ 21 / เม.ย. / 2560
      กิจกรรมในอำเภอ 21 / เม.ย. / 2560