เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมในตำบล

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 

กศน.อำเภอเมืองนครปฐม จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "โครงอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายอบ บัวตุม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ "ผ่านไปได้ด้วยดีครับ" กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั้ง 25 ตำบลในอำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 185 คน

เข้าชม : 398


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมในตำบล 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมในตำบล 13 / ก.พ. / 2563