เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : แหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยว

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏิใหม่ ประจำตำบลหนองงูเหลือม ม.3 อ.เมือง จ.นครปฐม  บ้านนางเบจจา  ริ้วทองชุ่ม เป็นพื้นที่ปลูผักอินทรีย์ และผลไม้
เบอร์ติดต่อ061-4129939  วันพุธและวันศุกร์ จำหน่ายสินค้าผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ รพ.นครปฐม

เข้าชม : 511


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัครนักศึกษา1/2563 8 / เม.ย. / 2563
      หน้ากากอนามัยตำบลหนองงูเหลือม 8 / เม.ย. / 2563
      แหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยว 13 / ก.พ. / 2563
      สมัครเรียน วิชาการถักเปลญวน 35 ชม. 13 / ก.พ. / 2563
      โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. 13 / ก.พ. / 2563