[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติกศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์

กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโชคพัฒนา หรือ ศรช.โชคพัฒนา

ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระปฐมเจดีย์ (หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 และเปิดเป็นศูนย์การเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2547 รับสมัครนักศึกษาเพียงระดับเดียว คือ ระดับประถมศึกษา

ศรช.โชคพัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากการเป็นนักพัฒนาของ นายโชคชัย เดชอมรธัญ นายอำเภอเมืองนครปฐมที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเห็นว่าพื้นที่บริเวณบ้านพักของนายอำเภอ มีพื้นที่บางส่วนว่างเปล่าจึงคิดที่จะจัดเป็น อุทยานการเรียนรู้ขึ้น โดยอำเภอเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 950,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าบ้านพัก โดยการสร้างห้องสมุด ศาลาการเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับให้บริการประชาชนด้านอาชีพต่างๆ บริการยืมสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร วิซีดี      วีดีโอ ฯลฯ คำว่า “โชคพัฒนา” มาจากชื่อของนายอำเภอฯ ที่ชื่อ “โชคชัย” ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาจนเกิดศูนย์การเรียนชุมชนแห่งนี้ ดังนั้นจึงตั้งชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโชคพัฒนา” โดยนายอำเภอได้มอบหมายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครปฐมดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆร่วมกับหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาใน ปี พ.ศ.2553 รัฐบาลมีนโยบายให้จัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้น เพื่อให้กศน.ตำบลเป็นกลไกที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

          ปัจจุบัน ศรช.โชคพัฒนา ได้เปลี่ยนเป็น กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ        นายสุเทพ  โกจิ๋ว เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาทุกระดับโดยมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการใช้สื่ออีเล็คโทรนิคส์ การสอนเสริม การทัศนศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ทั้งของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม และเครือข่ายที่ขอความร่วมมือมา เพื่อแสดงถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์งานของการศึกษานอกระบบให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งยังได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์การเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลที่ผ่านไปมา

 

ที่ตั้ง

ตำบลพระปฐมเจดีย์ (หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม)  

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์         086-622-9098

คิวอาร์โค้ด

 

 

 

 
เข้าชม : 1724
 
 
กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 73000  
โทร 0866229098  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี