[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับประถม
รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
พว11001 วิทยาศาสตร์ 3
ทช11002 สุขศึกษา  พลศึกษา 2
ทช11003 ศิลปศึกษา 2
อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 2
พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 2
ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3
  รวม 14
  

ระดับม.ต้น

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต
พว21001 วิทยาศาสตร์ 4
ทช21001  เศรษฐกิจพอเพียง 1
ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2
ทช21003 ศิลปศึกษา 2
พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3
พว23037 การเพาะปลูกพืชสวนที่พัฒนาสายพันธ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
  รวม 16

ระดับม.ปลาย

รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต ครั้ง
พว31001 วิทยาศาสตร์ 5 4
ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 1
ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 2
ทช31003 ศิลปศึกษา 2 2
ทร33073 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 3
พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 3 3
สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 1
พว32017 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 2 2
พว32018 รักษ์ท้องถิ่น 2 2
  รวม 21 18เข้าชม : 502
 
 
 กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง  หมู่.11 ต.ห้วยหมอนทอง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140
                                           โทร. 083-9946623 (อ.ณรงค์ ขวัญเพิ่มพร)Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี