เนื้อหา : การศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบล

พุธ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 พบกลุ่มครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. พัฒนากศน.ตำบลห้วยหมอนทอง 
2. ดูรายวิชาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2563
3. แจ้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2563
4. อธิบายการเรียนการสอนออนไลน์

เข้าชม : 531


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนากศน.ตำบล 18 / พ.ย. / 2563
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 / ก.ย. / 2563
      พบกลุ่มรายสัปดาห์ 29 / ก.พ. / 2563