[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

โครงสร้างบุคลากรนางรัชนี   จันทรอัมพร
ผู้อำนวย  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม

 
 

นางอรวรรณ  มหายศนันนท์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ


นางพรเพ็ญ   ขยันดี
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม


นางสาวสุวรรรณา   หมื่นจง
พนักงานราชการ

นางสาววนิดา   สุริยาวงศ์
พนักงานราชการ

 นายวิกูล   ชมภูศรี
 พนักงานราชการนางสาวพรทิพย์   ฤทธิรุ่งเรือง
พนักงานราชการ 


นางสุธาสินี   บารมีรังสิกุล
พนักงานราชการ


นายคงศักดิ์   โฉมยงค์ 
พนักงานราชการ

นายฉัตรชัย   ใจเย็น
หัวหน้า กศน.ตำบลโพรงมะเดื่อ

นายเอกณรงค์   นพวงษ์ศิริ 
 หัวหน้า กศน.ตำบลธรรมศาลา

นายประวิทย์   วิลัยนุช 
 หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งน้อย


นางสาวนิรมล   วีระอมรกุล 
หัวหน้า กศน.ตำบลนครปฐม


นางสาวนฤมล   มูลทองชุน 
หัวหน้า กศน.ตำบลหนองปากโลง


นางสาวคริษฐา   วงษ์อักษร
หัวหน้า กศน.ตำบลพระประโทน


นางสาวตวงพร   ศรีศักดา
หัวหน้า กศน.ตำบลบ่อพลับ


นางสาวผกามาส   พาคำ
หัวหน้า กศน.ตำบลสนามจันทร์


นางสาวสายพิณ   ดิษแช่ม
หัวหน้า กศน.ตำบลสามควายเผือก


นางสาวจิณห์นิภา   สุขเจริญเลิศ
หัวหน้า กศน.ตำบลหนองงูเหลือม


นางสาวสุกัญญา   นิมิตโภคานันท์
หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยจรเข้


นางสาวทัศน์ชลิดา   ทัศนงาม
หัวหน้า กศน.ตำบลดอนยายหอม


 
 นายอาทร   ดีรื่น
หัวหน้า กศน.ตำบลพระปฐมเจดีย์


นายศิรศักดิ์   จีระศิริวรโชติ
หัวหน้า กศน.ตำบลวังเย็น


นายณัชพล   ศรีพัฒนพร
หัวหน้า กศน.ตำบลตาก้อง


นางสาวพรสุดา   พจน์ธนกรกุล
หัวหน้า กศน.ตำบลวังตะกู


นายวุฒิภัทร   จึงสมานุกูล
ครูพัฒนาทักษะชีวิตเร่ร่อน


นายไพโรจน์   บุญประเสริฐ
ครูศูนย์การเรียนชุมชน  (รับผิดชอบตำบลถนนขาด)

นางกุลณัฐ   นิยมทรัพย์
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (รับผิดชอบตำบลบ้านยาง)

 
 
นายคมสันต์   กลัดกลีบ
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (รับผิดชอบตำบลสระกระเทียม)นายสุเทพ   เครือน้อย
พนักงานขับรถยนต์
 


เข้าชม : 896
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยม่วง
499/1 หมู่ 1  ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  034-282364, 089-4418990
โทรสาร   034-282364
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี