เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : กิจกรรมกศน.ตำบลสระพัฒนา
หัวข้อเรื่อง : วิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำเปเปอร์มาเซ่

ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566


 กิจกรรมอาชีพการทำเปเปอร์มาเซ่ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลสระพัฒนา หมู่7
วิทยากร นางดวงกมล  อรรถศิริ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน ชาย 6 หญิง 1

เข้าชม : 101


กิจกรรมกศน.ตำบลสระพัฒนา 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 / ต.ค. / 2566
      วิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำเปเปอร์มาเซ่ 6 / ต.ค. / 2566
      รับสมัครเรียน 7 / เม.ย. / 2563
      กลุ่มสนใจ 7 / เม.ย. / 2563