เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : กิจกรรมกศน.ตำบลสระพัฒนา
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศุกร์ ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566


 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตำบล


สถานที่ดำเนินการ กศน.ตำบลสระพัฒนา
วิทยาการ นายวิชัย  สระทองโดย
ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษากศน.ตำบล 25 คน

เข้าชม : 141


กิจกรรมกศน.ตำบลสระพัฒนา 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 / ต.ค. / 2566
      วิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำเปเปอร์มาเซ่ 6 / ต.ค. / 2566
      รับสมัครเรียน 7 / เม.ย. / 2563
      กลุ่มสนใจ 7 / เม.ย. / 2563