[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของ  กศน.ตำบลห้วยขวาง

ความเป็นมา

กศน.ตำบลห้วยขวาง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง เดิมอาคารหลังนี้เป็นห้องรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง เห็นว่าอาคารหลังนี้น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ จึงมอบอาคารหลังนี้ให้หน่วยงาน กศน. เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในตำบลห้วยขวาง โดยได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยขวาง ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2553 และต่อมาสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยขวางได้ดำเนินการยกระดับศูนย์การเรียนชุมชนตำบลห้วยขวาง ให้เป็น กศน.ตำบล และใช้ชื่อว่า กศน.ตำบลห้วยขวาง ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง
หมู่ 3 ตำบลห้วยขวาง  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์         089-4418990
หมายเลขโทรสาร          034-282364
E-Mail                     kanitpo07@gmail.com
Fan Page                 https://www.facebook.com/kanittapo/เข้าชม : 1228
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 499/1 หมู่ 1 ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
โทรศัพท์ 034-352039  
โทรสาร  034-282364 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี