เนื้อหา : การศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมทักษะชีวิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 

           เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563  กศน.ตำบลห้วยขวาง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับประชาชน โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสองห้อง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดยมีนายสุธีร์ วิมูลชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งเป็น ชาย
4 คน หญิง 14 คน จำนวน 20 คน เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เข้าชม : 638


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมทักษะชีวิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 13 / ก.พ. / 2563