[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
ประวัติ กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม

             กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 39  ม.1 บ้านยาง ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหมได้ประกาศจัดตั้ง  เมื่อปี พ.ศ.  2546 สถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหม  เริ่มแรกใช้ส่วนหนึ่งของอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม  เป็นที่พบกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหม ต่อมาได้ย้าย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหมมาอยู่ที่ที่อ่านหนังสือของตำบล ด้วยความอนุเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมได้จัดสร้างห้องเรียนให้กับศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหมใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม  ซึ่งเดิมเป็นอาคารจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมและด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกำแพงแสน รวมทั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหมจึงได้ร่วมมือกันนำงบประมาณมาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งกระพังโหมให้มีความพร้อมและสะดวกแก่การให้บริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์  อิเล็กทรอนิกส์  เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเมื่อในปี 2553 ศูนย์การเรียนชุมชนทุ่งกระพังโหมได้รับการคัดเลือกประกาศจัดตั้งเป็น  กศน.ตำบล และใช้ชื่อว่า กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม  และเมื่อปี2565 กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหมได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐม ทุ่งกระพังโหม  โดยมีนางสาวสุจิตรา  สมทรง  เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม 
 

 
 


เข้าชม : 1084
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลทุ่งกระพังโหม
39  หมู่ 1  ตำบลทุ่งกระพังโหม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 098-4162461
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี