[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
13 / ธ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอนครชัยศรีเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ศคส. ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2567
สกร.อำเภอนครชัยศรีเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ศคส. ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลใกล้บ้านของท่าน โดยจัดกิจกรรมจัดฝึกอาชีพระยะสั้น (รูปแบบกลุ่มสนใจ) และกิจกรรมส่งเสริม
เข้าชม : [206]
3 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ #ลิงค์สมัครออนไลน์ https://forms.gle/LFP5D3FZUK3ck6zaA
เข้าชม : [263]
6 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566 เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ #ลิงก์สมัครออนไลน์ https://forms.gle/LFP5D3FZUK3ck6zaA สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสร
เข้าชม : [195]
5 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566 เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เข้าชม : [197]
6 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษา หรือหลังการจบการศึกษา ในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม - กันายนยน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://t
เข้าชม : [256]
10 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรีเรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรีเรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เข้าชม : [178]
12 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับจังหวัดด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ระดับจังหวัดด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ จากสำนักงานส่งเสวริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม
เข้าชม : [236]
12 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน \\\"เสริมสร้างความปลอดภัย ที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)\\\"
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรีเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน \\\"เสริมสร้างความปลอดภัย ที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)\\\"ในลำดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครปฐม คิดเป็นร้อยละ 93จาก สำนักงานส่งเ
เข้าชม : [189]
12 / ก.ค. / 2566 : รางวัลของสถานศึกษา
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรีได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
เข้าชม : [130]
12 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ จากงานภาครัฐ งานทั่วไป และงานจากบริษัทจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ https://thaimenga
เข้าชม : [135]
1 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัย ยาเสพติด”
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายเสถียร บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอนครชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอนครชัยศรี นำนักศึกษา เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัย ยา
เข้าชม : [132]
20 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety Center (ระบบสถานศึกษาปลอดภัย)
เข้าชม : [172]
3 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ : ไทยมีงานทำ
กศน.อำเภอนครชัยศรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำจากงานภาครัฐ งานทั่วไป และงานจากบริษัทจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา แก่นักศึก
เข้าชม : [213]
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนครชัยศรี ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กศน.อำเภอนครชัยศรี ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2566 เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เข้าชม : [219]
11 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนครชัยศรี ร่วมสืบสานรักษาวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นายเสถียร บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอนครชัยศรี ได้จัดกิจกรรมสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทยจากผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่อสืบ
เข้าชม : [148]
10 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ่ายทำรายการเรียนนอกรั้ว เรื่องผลิตภัณฑ์จากดินไทยโดยผู้สูงอายุตำบลนครชัยศรี
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายเสถียร บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี พร้อมคณะครู กศน. และภาคีเครือข่าย กศน. ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำรายการเรียนนอกรั้ว (สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV)นำทีมโดย คุณณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ โดยถ่ายท
เข้าชม : [181]
4 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนครชัยศรี เข้าร่วมการประชุมพหุภาคีของอำเภอนครชัยศรี ระหว่างศาสนจักรกับฝ่ายราชการ
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายเสถียร บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี เข้าร่วมประชุมพหุภาคีของอำเภอนครชัยศรีระหว่างพระสังฆาธิการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ไวยาวัจกร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั
เข้าชม : [165]
1 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอนครชัยศรี
เข้าชม : [181]
31 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปี งบประมาณ 2566
การประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส
เข้าชม : [189]
31 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
เข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
เข้าชม : [145]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745 , 034-338745 
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี