เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำ และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการ จัดการเรียนรู้

พุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566


 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
อำเภอนครชัยศรี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำ และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน โดยมีนางสาวอรุณกมล จันทรส ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้
และได้รับเกียรติจาก นายเสถียร บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบวุฒิบัตร ณ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


เข้าชม : 157


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำ และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการ จัดการเรียนรู้ 4 / ต.ค. / 2566
      กิจกรรม สพร.สานสัมพันธ์ไมตรี OOCC 4 / ต.ค. / 2566