เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กลุ่มสนใจ วิชาการทำบายศรี

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กศน.ตำบลวัดแค กำหนดการจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำบายศรี ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้สนใจติดต่อได้ที่ อ.เบญจา สงอุบล อ.ลิ้ม

เข้าชม : 636


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษา 6 / ต.ค. / 2566
      กลุ่มสนใจ วิชาการทำบายศรี 13 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมในอำเภอ 21 / เม.ย. / 2560
      กิจกรรมในอำเภอ 21 / เม.ย. / 2560
      เกษตรพอเพียงอย่างเพียงพอ 28 / ก.ค. / 2558