[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.ตำบลนครชัยศรี มีนักศึกษา จำนวน 40 คน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน กลุ่ม 73310100 กศน.ตำบลบางระกำ กลุ่ม 1
1 6221000285 นายสมนึก  สุขกุมภาพันธ์
2 6221000294 นางสาวประทุม  นาคหล่อ
3 6221000306 นางสาวอุบล  แสงสร้อย
4 6221000315 นางกรกมล  แก้วสุรีย์วงศ์
5 6221000324 นางสาคร  คำดี
6 6221000333 นางสาววันดี  วะน้ำค้าง
7 6221000342 นางวิริยา  มาเจริญ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน กลุ่ม 73310100 กศน.ตำบลบางระกำ กลุ่ม 1
1 6222000411 นางสาวกมลวรรณ  พุกพบสุข
2 6222000420 นางสาวศิริลักษณ์  นาคใย
3 6222000439 นางสาวสถาพร  สุขคำพร
4 6222000448 นางสาวอรสา  มีสาวงษ์
5 6222000457 นายวราพงษ์  จันทรรังษี
6 6222000738 นางสาวนลินญา  สุทธิภาศิลป์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน กลุ่ม 73310100 กศน.ตำบลบางระกำ กลุ่ม 1
1 6223000236 นางสาวกาญจนา  ยิ้มน้อย
2 6223000245 เด็กหญิงอรวรรณ  พูลบำรุง
3 6223000254 นางสาวกาญจนา  ทองโคตร
4 6223000263 นายวิศรุต  เรืองร่วมวงศ์
5 6223000834 นายสัญชัย  พูลบำรุง


เข้าชม : 639
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  
โทรสาร 034-338745
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี