เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กลุ่มสนใจ วิชาขนมไทย (ขนมน้ำดอกไม้, ขนมใส่ไส้, ขนมเปียกปูน)

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   หมู่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเข้าชม : 506


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ใจสิ่งแวดล้อม 12 / ก.พ. / 2563
      กลุ่มสนใจ วิชาขนมไทย (ขนมน้ำดอกไม้, ขนมใส่ไส้, ขนมเปียกปูน) 12 / ก.พ. / 2563
      การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 12 / ก.พ. / 2563
      กลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมทองม้วน (ทองม้วนสด,ทองม้วนกรอบ) 12 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมในอำเภอ 21 / เม.ย. / 2560