[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลสัมทปวน มีนักศึกษา จำนวน 40 คน ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 คน 
กลุ่ม 73315200   กศน.ตำบลสัมปทวน กลุ่ม 1
1 6012000146 นางสาวนิรชา  ซ่อนกลิ่น
2 6022000264 เด็กชายเอกรินทร์  สำรองทรัพย์
3 6022000273 เด็กชายธนาธิป  สิทธิค้า
4 6112000783 เด็กหญิงอัจจิมา  ชาวบ้านเกาะ
5 6112000804 นายบัญชา  ไกรสวัสดิ์
6 6122000016 นายณัฐภัทร  พรมนัส
7 6122000034 เด็กชายอธิวัฒน์  นิพัฒน์
8 6122000856 นางสาวมนต์ธิดา  ทองนิ่ม
9 6212000160 นางสาวเพชรรัตน์  ประเสริฐ
10 6212000179 นายณัฐรงค์  พวงเงิน
11 6212000197 นายอัครพล  ศรีลารักษ์
12 6212000209 นายตะวัน  บ่อคุ้ม
13 6222000336 นางสาวสุนันทา  แสนรัก
14 6222000345 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุนนาคเจริญ
กลุ่ม 73315210   กศน.ตำบลสัมปทวน(ทอ.) กลุ่ม 1
15 6122000043 นายศักดิ์ศรี  แสงอรุณ
   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25 คน 
กลุ่ม 73315300   กศน.ตำบลสัมปทวน กลุ่ม 1
1 5923001523 นางสาวณัฏฐ์ฆรัตน์  กลิ่นพูล
2 6013001025 นางสาวสมศิริ  สิงขรณ์
3 6023000221 นายสุธี  วงศ์สุริยะวัฒนา
4 6023000230 นายปฐมพงษ์  ทองอินทร์
5 6113000142 นายอภิชิต  ทับทิมทอง
6 6113000900 นางสาวน้ำฝน  พรมทิ
7 6113001475 นายพุทธพร  ยิ้มประเสริฐ
8 6123000019 นางสาวกัญญา  จ่างศรี
9 6123000028 นายมงคล  ลิ้มเทียมรัตน์
10 6213000211 นางสาวชลธิชา  พุฒโต
11 6213000239 นายราเชนทร์  ฐิติสุจริตกุล
12 6213000248 นายพฤหัส  บุญราศรี
13 6213000257 นายสมภพ  ทาเวียง
14 6213000266 นายธนกฤต  จันทร์กระจ่าง
15 6213000284 นางสาวปรียาภา  วงษ์คงคำ
16 6213000293 เด็กชายดำรงศักดิ์  -
17 6213000305 นายส้ม  คำแก้ว
18 6213000314 นางสาวนารินทร์พร  ศิลาเวียงชัยกุล
19 6213000323 นายธนาวุธ  จุ่นทอง
20 6213000332 นางสาวณัฐวรรณ  โนรีวงศ์
21 6213000341 นางสาวปรียาภรณ์  วงษ์คงคำ
22 6213001021 นางสาวเกศมณี  แสนภูมี
23 6223000656 นายอำนาจ  ทับทิมทอง
24 6223000665 นางสาวพูนศรี  มาดีกาด
กลุ่ม 73315310   กศน.ตำบลสัมปทวน(ทอ.) กลุ่ม 1
25 6223000647 นางสาวชลนิชา  อารมย์สุขโข
   

 
                    


เข้าชม : 661
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  

โทร. 034-338745 , โทรสาร 034-338745  
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี