[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.ตำบลวัดสำโรง 

            กศน.ตำบลวัดสำโรง  ได้ดำเนินการจัดตั้ง  เป็นกศน.ตำบล  ตามประกาศหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.02/3267  ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552  เรื่อง การดำเนินงาน กศน. ตำบล  โดยเลขาธิการ กศน. นายอภิชาต  จีระวุฒิ  โดยได้รับความร่วมมือจากทางวัดสำโรง  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง  และโรงเรียนวัดสำโรง  ในการจัดตั้งเป็น กศน. ตำบลวัดสำโรง  ตามประกาศจัดตั้งที่ 1410/2553  ลงวันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2553  ลงนามโดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  แล้วแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคือ นายพงษ์ศักดิ์  เหล่าชัยศรี  ตำแหน่ง หัวหน้า กศน. ตำบลวัดสำโรง  ตามคำสั่งสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม  ที่  89/2553  ลงนามโดย นางกษมา  โรจนนิล ยุกตะทัต  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม  และตามคำสั่งที่ 48/2552 ลงวันที่  8 ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ลงนามโดย นายพิชิต  แสงลอย ผู้อำนวยการ กศน.  อำเภอนครชัยศรี  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ 1515/2553  ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553       
            กศน.ตำบลวัดสำโรง  ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวัดสำโรง ติดกับรั้วโรงเรียนประถมศึกษาวัดสำโรง ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73120  จากเดิมใช้อาคารแป๋งและสมศรี  ศรีทองคำ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรีภายในวัดสำโรง เนื่องจากทางวัดสำโรงได้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในการก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำนครชัยศรี เมื่อปี พ.ศ. 2560 จำเป็นต้องย้ายอาคารเรียน โดยทางพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสำโรง(เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี) จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน กศน.ตำบล แห่งใหม่ มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้น ขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร โครงสร้างอาคารปูน  หลังเมทัลชีทสีบอร์น พื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ลายไม้  ผนังห้องกรุด้วยไม้ฝาเณอร่าทาสีเหลือง แล้วดำเนินก่อสร้างเสร็จร้อมให้บริการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 


 


เว็บตรง

เข้าชม : 1634
 
 
ศกร.ตำบลวัดสำโรง
เลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ 034338745 


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี