[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลดอนแฝก

                ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลดอนแฝก สังกัด กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ที่ลานอเนกประสงค์หมูที่ 1 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยมีอาจารย์เขมจิรา  พึ่งบำรุง เป็นผู้ดูแลประสานงานและจัดกิจกรรมในตำบล และเมื่อวันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2553 นางสาวนิตยา  ศักดิ์คำได้รับนโยบายจากสำนักงานจังหวัดและมีคำสั่งแต่งให้เป็นหัวหน้าตำบลดอนแฝกตามคำสั่งที่ 98/2553 เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้า กศน.ตำบล ลงวันที่ 21 กันยายน 2553  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2556) เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในการจัดตั้ง กศน.ตำบลดอนแฝก นั้น

ทาง กศน.นครชัยศรีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจำลอง  ชัยชะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ยินดีให้ใช้สถานที่ในการจัดการศึกษา รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากชุมชนตำบลดอนแฝก กลุ่มแม่บ้าน สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรเอกชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.


บาคาร่า

เข้าชม : 1739
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทร. 034-338745 , โทรสาร 034-338745  

เว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี