[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติ กศน.ตำบลวัดละมุด

 สืบเนื่องจากหนังสือคำสั่งสำนักงาน กศน. เลขที่ ศธ0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่องการดำเนินงาน กศน.ตำบล ตามนโยบายของสำนักงาน โดย นายอภิชาติ  จีรวุฒิ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ทุกจังหวัดดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในตำบลให้เป็น กศน.ตำบล

 กศน.ตำบลวัดละมุด ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 โดยมีนายมานิต ศิลปะอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ลงนามจากจำนวน ทั้งหมด 41 แห่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จัดตั้งเป็น ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวัดละมุด ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวัดละมุดได้ย้ายที่ตั้งไปยังศาลาอเนกประสงค์บ้านสวนถั่ว ติดกับ รพ.สต.วัดละมุด หมู่ที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตำบลวัดละมุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและได้เปิดใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรที่รับผิดชอบ
มีครู กศน.ตำบลที่รับผิดชอบดูแล คือ
นางสาวสาวิตรี  สวัสดี


เว็บตรง

เข้าชม : 1630
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี