[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
แผนการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
1.กศน.ตำบลกระตีบ
2.กศน.ตำบลกำแพงแสน
3.กศน.ตำบลดอนข่อย
4.กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม
5.กศน.ตำบลทุ่งขวาง
6.กศน.ตำบลทุ่งบัว
7.กศน.ตำบลทุ่งลูกนก
8.กศน.ตำบลรางพิกุล
9.กศน.ตำบลวังน้ำเขียว
10.กศน.ตำบลสระพัฒนา
11.กศน.ตำบลสระสี่มุม
12.กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
13.กศน.ตำบลห้วยขวาง
14.กศน.ตำบลห้วยม่วง
15.กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง

เข้าชม : 260
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
 

โทรสาร 034-338745 , 034-338745 
สล็อตเว็บตรง
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\AppServ\www\730320\index.php on line 293