เนื้อหา : ประกาศกำหนดการจัดกิจรรม
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมทักษะชีวิต

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 กศน.ตำบลบางแก้วฟ้าจะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้ความรู้กับประชาชน รู้เท่าทันภัยโรคระบาดที่กำลังแพร่ระบาด โดยจัดกิจกรรมสาธิตการทำหน้ากากอนามัย  การทำเจลล้างมือ

เข้าชม : 541


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครนักศึกษาใหม่ 9 / ต.ค. / 2566
      กิจกรรมทักษะชีวิต 13 / ก.พ. / 2563
      เศรษกิจพอเพียง 12 / ก.พ. / 2563
      มาฝึกอาชีพกันเถอะ 12 / ก.พ. / 2563
      มาฝึกอาชีพกันเถอะ 12 / ก.พ. / 2563