[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 แผนการประกอบอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.กศน.ตำบลกระตีบ
2.กศน.ตำบลกำแพงแสน
3.กศน.ตำบลดอนข่อย
4.กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม
5.กศน.ตำบลทุ่งขวาง
6.กศน.ตำบลทุ่งบัว
7.กศน.ตำบลทุ่งลูกนก
8.กศน.ตำบลรางพิกุล
9.กศน.ตำบลวังน้ำเขียว
10.กศน.ตำบลสระพัฒนา
11.กศน.ตำบลสระสี่มุม
12.กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
13.กศน.ตำบลห้วยขวาง
14.กศน.ตำบลห้วยม่วง
15.กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง


เข้าชม : 149
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลานตากฟ้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ 4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120
  

โทรสาร 034-338745 , 088-5153212  
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี