[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์

                    “ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระกำ ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้    ที่มีคุณภาพ สู่วิถีชีวิตพอเพียง”

อัตลักษณ์   

“ ใฝ่เรียนรู้ ”

เอกลักษณ์  

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

2. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านการศึกษาตลอดชีวิต

3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน กศน.ตำบล

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

5. จัดกิจกรรมร่วมของภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 668
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยด้วน   
อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150
  
โทรสาร 089-9921193 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี