เนื้อหา : สาระน่ารู้
หมวดหมู่ : สมุนไพรน่ารู้
หัวข้อเรื่อง : กัญชา กัญชงศึกษา

พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

คะแนน vote : 173  

 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ กระทรวงสาธารณสุข ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการนำความรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ไปพัฒนาหลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

 

โดย ดร.กนกวรรณกล่าวว่า ศธ.ได้กำหนดนโยบายพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชาและกัญชงในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม และต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ทช 33098 “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาดสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยารักษาโรค รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกัน และติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนของ กศน.และประชาชนทั่วไป

ขณะที่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์มากที่สุด อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการปลูก ผลิต และสกัดสารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พร้อมที่จะบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และหลักสูตรต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของ กศน. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชงในการรักษาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษา ประชาชน โดยจะสนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์เรื่องกัญชาและกัญชง สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

เข้าชม : 732


สมุนไพรน่ารู้ 5 อันดับล่าสุด

      กัญชา กัญชงศึกษา 12 / ก.พ. / 2563