[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประวัติกศน.ตำบลลำลูกบัว

ความเป็นมา

ประวัติของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลลำลูกบัว  

กศน.ตำบลลำลูกบัว ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดลำลูกบัว หมู่ 4 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม โดย กศน.ตำบลลำลูกบัวได้รับอนุเคราะห์สถานที่ จัดดำเนินการเรียนการสอนจากโรงเรียนวัดลำลูกบัวซึ่งเดิมสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนใช้สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ของวัดลำลูกบัวเป็นที่ดำเนินการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2553  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีโครงการพัฒนา กศน.ตำบลลำลูกบัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงย้ายมาทำการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่อาคารเรียนภายในโรงเรียนวัดลำลูกบัวเป็นที่ทำการเรียนการสอน

 กศน.ตำบลลำลูกบัว ได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดย นางรุ่งทิพย์  เปี่ยมคล้า เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน และต่อมามีการปรับเปลี่ยนครูอีกหลายครั้ง ปัจจุบันมี นางสาวกานต์ธีมา  แสงสว่าง ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล มาดูแลรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกระบวนการเรียน ด้านการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาเพื่อทักษะชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชนตำบลลำลูกบัว

ประวัติตำบลลำลูกบัว

ตำบลลำลูกบัวเมื่อสมัยก่อนมีน้ำท่วมขังบริเวณกว้างเพราะเป็นพื้นที่ลุ่ม บริเวณน้ำก็จะมีบัวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เวลาจะเดินทางไปไหนก็จะใช้เรือเป็นพาหนะ พื้นที่ลุ่ม เรียกว่าลำ นำมาเรียกรวมกับที่มีต้นบัวขึ้นอยู่มากเป็นบริเวณกว้างจึงเป็นที่มาของตำบลลำลูกบัวประชากรอาศัยอยู่ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนไทย และกลุ่มไทยทรงดำ

 ที่ตั้ง

                โรงเรียนวัดลำลูกบัว หมู่ 4  ถนนสายหลักในการเดินทางไปตำบลลำลูกบัวคือถนนสายดอน-ลำลูกบัว ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร   

          หมายเลขโทรศัพท์ 081-7833396

    E-Mail popo_pook@hotmail.com

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   อำเภอบางเลน
ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    อำเภอกำแพงแสน

 
เข้าชม : 1805
 
 
กศน.ตำบลลำลูกบัว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
ตำบลสามง่าม  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  73150
  

โทรสาร 034-381998
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี