[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 วิสัยทัศน์ (vision)

กศน.อำเภอบางเลน จัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมให้บริการหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านความสุขแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้ 

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

             1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                       2. พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการด้านการศึกษาตลอดชีวิต

              3. สร้างหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

              4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

              5. พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

              6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าชม : 510
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 179 หมู่ 2 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140
  

โทรสาร 034-395039 , 034-282364  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี