เนื้อหา : สาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

คะแนน vote : 3  

 
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่าง ๆ  การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเป็นการลดโลกร้อนโดยการนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นไม้กวาดสำหรับใช้ในครัวเรือนและสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัว
          ปัจจุบันมีการนำขวดพลาสติกมาใช้ประโยชน์สำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในหลายๆด้าน เนื่องจากขวดพลาสติกสามารถหาได้จากครัวเรือนและจากชุมชน ทั้งยังเป็นการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กศน.ตำบลบางไทรป่า เห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนและขอเปิดฝึกอบรมให้กับประชาชนที่สนใจเรียนรู้หลักสูตรวิชาอาหารว่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

เข้าชม : 356


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก 13 / พ.ค. / 2564
      การพัฒนา Koratsite 31 / ต.ค. / 2553
      มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย 20 / เม.ย. / 2551
      ตามล่าหาไฟล์ .dll ที่หายไป 3 / ก.พ. / 2551
      เมื่อท่านมีผลงานของตนเอง 31 / ม.ค. / 2551