[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ปรัชญา :   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น

          วิสัยทัศน์ :  กศน.ตำบลหินมูล จัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมให้บริการหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านความสุขแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อัตลักษณ์ :  ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ :

             1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                       2. พัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการด้านการศึกษาตลอดชีวิต

             3. สร้างหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

             4. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

             5. พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

 

             6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญา :   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น

     เข้าชม : 547
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 444 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130
  

โทรสาร 034-301508
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี