[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 แผนการประกอบอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.กศน.ตำบลกระตีบ
2.กศน.ตำบลกำแพงแสน
3.กศน.ตำบลดอนข่อย
4.กศน.ตำบลทุ่งกระพังโหม
5.กศน.ตำบลทุ่งขวาง
6.กศน.ตำบลทุ่งบัว
7.กศน.ตำบลทุ่งลูกนก
8.กศน.ตำบลรางพิกุล
9.กศน.ตำบลวังน้ำเขียว
10.กศน.ตำบลสระพัฒนา
11.กศน.ตำบลสระสี่มุม
12.กศน.ตำบลหนองกระทุ่ม
13.กศน.ตำบลห้วยขวาง
14.กศน.ตำบลห้วยม่วง
15.กศน.ตำบลห้วยหมอนทอง


เข้าชม : 280
 
 
 ศกร.ตำบลไทรงาม
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73130
  
โทรสาร 034-301508 , 098-8225699
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี