[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบลนิลเพชร 
  1.       นางณัฐหทัย      บุญสมหวัง        ตำแหน่งประธาน
            2.       นายสินทบ        โพธ์อุบล               ตำแหน่งรองประธาน
             3.       นายนิคม          ไทรชมพู                   ตำแหน่งกรรมการ
    4.       นางรัตนพัฒน์    วัชรวงวงศ์        ตำแหน่งกรรมการ
     5.       นางสาวขวัญไพล  มิลอน            ตำแหน่งกรรมการ
    6.       นางรัชนก        แสงวารินทร์      ตำแหน่งกรรมการ
             7.       นายจรัญ         เอี่ยมสงค์                   ตำแหน่งกรรมการ
    8.       นายจรัล         วงวาลย์            ตำแหน่งกรรมการ
     9.       นายกฤษณะ    เล็บครุฑ            ตำแหน่งกรรมการ
10.   นายสนั่น        จำปาวงศ์          ตำแหน่งกรรมการ
                   11.   นางสาวนิมิตรา  มาด้วง             ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ
          ที่ปรึกษา  พระครูปฐมกิตติวัฒน์  เจ้าคณะตำบลนิลเพชร


เข้าชม : 180
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 444 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130
  

โทรสาร 034-301508  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี