เนื้อหา : รายงานผลการจัดกิจกรรมกศน.
หมวดหมู่ : กิจกรรมในกศน.ตำบล
หัวข้อเรื่อง : โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนชีวิตติดธรรมชาติ 4 ฐานการเรียนรู้

จันทร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


 วันที่ 19 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอสามพราน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบ In door โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนชีวิตติดธรรมชาติ 4 ฐานการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสามพราน จ.นครปฐม


เข้าชม : 634


กิจกรรมในกศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอสามพราน ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 22 / เม.ย. / 2564
      กิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล/แขวง งามตา ประชาชื่นใจ 8 / เม.ย. / 2564
      โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการนวดแผนไทย 22 / มี.ค. / 2564
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนชีวิตติดธรรมชาติ 4 ฐานการเรียนรู้ 22 / มี.ค. / 2564
      โครงการ ค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ตามค่านิยมหลักของคนไทย และมีจิตอาสา 22 / มี.ค. / 2564