[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

บทบาท/ภารกิจหน้าที่

          กศน.ตำบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

          2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

          3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

          4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนเข้าชม : 825
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 51/2 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73210
  

โทรศัพท์ 034-225195 โทรสาร  034-225-196  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี