เนื้อหา : สาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : ฝุ่น PM 2.5 เด็กเล็กอันตราย

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

คะแนน vote : 126  

 

       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กเล็กได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เร่งสร้างความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงพร้อมแนะแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เด็กเล็กเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เด็กที่สัมผัสกับมลพิษทางอากาศในระดับสูงอาจมีความเสี่ยงต่อ โรคเรื้อรังในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้มีอัตราหายใจที่ถี่กว่า ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงควรดูแลเด็กทั้งกลุ่มปกติทั่วไปและเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางการดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้

1)ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5ในเว็บไซต์กรมอนามัยwww.anamai.moph.go.th หรือแอพพลิเคชั่น Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ

2)หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงที่ปริมาณPM2.5ตั้งแต่ระดับสีเขียว(26-37 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป

3)ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 6 – 8 แก้วต่อวัน

4)เด็กที่มีโรคประจำตัวควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออกให้รีบไปพบแพทย์

5)หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป ห้ามออกนอกบ้าน

6)ปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ

7)งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ

8)ไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน

9)ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน

 

ขอขอบคุณข้อมูล :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเข้าชม : 936


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      เช็คที่นี่!! ลงทะเบียน \"เราชนะ\" 4 กลุ่ม อดได้เงินเยียวยา 7,000 บาท - 2 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะ 28 / ม.ค. / 2564
      ฝุ่น PM 2.5 เด็กเล็กอันตราย 28 / ม.ค. / 2564
      มาทำความรู้จัก PM2.5 กันเถอะ 28 / ม.ค. / 2564
      ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสสอนลูก 27 / ม.ค. / 2564
      สร้างบรรยากาศในบ้าน ให้ทุกวัย Happy 27 / ม.ค. / 2564