[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
แผนการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
1.ศกร.ตำบลสามพราน
2.ศกร.ตำบลกระทุ่มล้ม
3.ศกร.ตำบลยายชา
4.ศกร.ตำบลทรงคนอง
5.ศกร.ตำบลท่าตลาด
6.ศกร.ตำบลคลองจินดา
7.ศกร.ตำบลคลองใหม่
8.ศกร.ตำบลบ้านใหม่
9.ศกร.ตำบลตลาดจินดา
10.ศกร.ตำบลหอมเกร็ด
11.ศกร.ตำบลไร่ขิง
12.ศกร.ตำบลบางกระทึก
13.ศกร.ตำบลบางเตย
14.ศกร.ตำบลท่าข้าม
15.ศกร.ตำบลอ้อมใหญ่

16.ศกร.ตำบลบางช้างเข้าชม : 414
 
 
ศกร.ตำบลสามพราน หมู่ที่6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรสาร 061-217-9889
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี